CONTACT

BewustZzen , praktijk voor reflexzonetherapie en rust

Yvonne van Dommelen-Assinck
Huygevoort 6
5091SB Oost West en Middelbeers
Tel: 06 120 99 463 (appen mag ook)
Inschrijfnummer KvK: 50380958
E-mail: info@bewustzzen.nl
Website: www.bewustzzen.nl

Aangesloten bij:
Beroepsvereniging VNRT
(Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten)
RBCZ
(Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)
SCAG,
om te voldoen aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

info@bewustzzen.nl | © 2021 Copyright Bewustzzen Reflexologie Middelbeers | bewustzzen.nl